Механа ИЗБАТА, София

Телефони за резервации:
35929895533, 359889895533

Адрес: гр. София, ул. Славянска 18
Работно време: 11-24
Email: vizbata@abv.bg

Карта:

Резервации с Механа Избата